Top 3 css framework

Lựa chọn css framework nào giúp thiết kế website nhanh đẹp.[...]Design Pattern - Builder pattern

Builder design pattern là 1 mẫu trong nhóm khởi tạo đối tương. Builder pattern giúp chúng ta đơn giản hóa tác vụ phức tạp bằng cách chi nhỏ ra nhiều tác vụ nhỏ. Builder pattern giúp đơn giản hóa vấn đề phức tạp.[...]

Design Pattern - Factory pattern

Factory design pattern là 1 mẫu trong nhóm khởi tạo đối tượng. Trong Factory pattern, người dùng tạo 1 đối tượng mà ko cần biết nó đến từ đâu(class nào được sử dụng để tạo ra đối tượng). Ý tưởng đằng sau factory là đơn giản việc tạo đối tương. Nó đơn giản hơn cho việc theo dỏi đối tượng nào được tạo mà được tạo thông qua một function trung tâm, trái ngược lại với cho phép người dùng tạo đối tượng trực tiếp. Một Factory giúp đơn giản việc tạo đối tượng và sử dụng nó.[...]

Làm sao thêm Magento 2 category attribute

Category attributes were automatically displayed in the admin panel of Magento 1. In Magento 2, it is necessary to explicitly render it with a UI Component. This is quite easy to do and provides a great degree of control over the form input. In the code examples below, replace attribute_id and Your Category Attribute Name with your own values.[...]Lập trình trên điện thoại - termux - hackerkeyboard - python

Dành cho những bạn yêu lập trình và muốn chạy các đoạn code có sẳn nhanh chóng khi không có máy tính. Termux là 1 phần mềm android terminal emulator và Linux environment hổ trợ giúp biến điện thoại android thành máy tính linux. Với termux mình có thể cài các ngôn ngữ lập trình và chạy các đoạn code như trên 1 máy tính linux.[...]Cấu hình SSL cho website với Let's Encrypt

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an toàn dữ liệu được truyền đi giữ trình duyệt và máy chủ. Kể cả khi dữ liệu bị đánh cắp trong quá trình truyền qua mạng internet, hacker không thể đọc được thông tin dữ liệu. Vì thế SSL là yêu cầu bắt buộc với tất cả website bán hàng. SSL bảo vệ thông tin người mua hàng như: thẻ tín dụng giúp người mua hàng yên tâm thanh toán bằng thẻ tín dụng.[...]8 Mục