Lập trình trên điện thoại - termux - hackerkeyboard - python


Lập trình trên điện thoại - termux - hackerkeyboard - python
Dành cho những bạn yêu lập trình và muốn chạy các đoạn code có sẳn nhanh chóng khi không có máy tính. Termux là 1 phần mềm android terminal emulator và Linux environment hổ trợ giúp biến điện thoại android thành máy tính linux. Với termux mình có thể cài các ngôn ngữ lập trình và chạy các đoạn code như trên 1 máy tính linux.

Cài app cần dùng để lập trình trên android:

 1. Cài termux (android)
 2. Cài git: Mở termux và gõ lênh:
  apt install git
 3. Cài Vim: chạy lệnh:
  apt install vim
 4. Cài nodejs
  apt install nodejs
 5. Cài Python
  apt install python
 6. Cài Hackerkeyboard(android) Hacker keyboard hổ trợ rất tốt các phím esc, ctrl, alt, rất thuận tiện trong lúc code.

Bắt đầu với termux và python

Tạo thư mục projects để chứa code.Gõ:
mkdir projects
cd projects
Viết đoạn code python đầu tiên với vim
vim hello.py
Gõ "a" để bắt đầu viết code và gõ:
print('Hello world!')
Bấm esc: với hackerkeyboard, với bàn phím android bấm volume up + e Gõ :wq để lưu file và thoát vim Trở về với màn termux, gõ lệnh:
python hello.py
Kết quả:
"Hello world!"

Một số phím cơ bản thường dùng với bàn phím android:

Ctrl +C: Volume down + C ESC: Volume up + E