Ssl

Họ và Tên:Ssl

Posts

Cấu hình SSL cho website với Let's Encrypt

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an toàn dữ liệu được truyền đi giữ trình duyệt và máy chủ. Kể cả khi dữ liệu bị đánh cắp trong quá trình truyền qua mạng internet, hacker không thể đọc được thông tin dữ liệu. Vì thế SSL là yêu cầu bắt buộc với tất cả website bán hàng. SSL bảo vệ thông tin người mua hàng như: thẻ tín dụng giúp người mua hàng yên tâm thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Cấu hình SSL cho website với Let's Encrypt